PRISER
Timesatser
Følgende timesatser er gældende pr. 1/1 2003:

Udvikling som ansvarshavende leverandør .......................   kr. 500,00
Udvikling som underleverandør .......................   kr. 400,00
Projektadministration .......................   kr. 300,00
Kørsel .......................   kr. 200,00

Alle priser er ekskl. moms.
Kørsel tillægges evt. broafgifter og lign.


Betalingsrater
Betalingen deles op i rater afhængig af projektets størrelse.

Store og mellemstore projekter deles op i tre rater.

Første rate betales ved udviklingsfasens begyndelse.
Anden rate midtvejs i forløbet.
Tredje rate efter kundens endelige godkendelse af det færdige resultat.

Mindre projekter deles kun op i to rater med betaling ved projektets start- og sluttidspunkt.

Copyright © 2022
Webfreelancer.dk