PROJEKTFORLØB
Jeg foreslår altid et simpelt projektforløb, hvor det er muligt at bevare overblikket gennem hele forløbet og dermed kontrollere udviklingen - ikke mindst for at sikre at projektet afsluttes inden for den aftalte tid.

En udviklingsopgave kan nemt løbe løbsk med deraf følgende meromkostninger. Det vil jeg gerne skåne mine kunder for. Jeg sætter også en ære i at projektstyringen ikke bliver belastet med for tung administration.


Kravsspecifikation
Kunden leverer en fyldestgørende beskrivelse af kravene til løsningen. Kravsspecifikationen kan vi eventuelt udarbejde i fællesskab.

Tilbud
Ud fra kravsspecifikationen gives et tilbud baseret på det antal udviklingstimer, jeg vurderer opgaven til.

Løsningsbeskrivelse
Når tilbuddet er accepteret udarbejder jeg en beskrivelse af, hvordan løsningen vil komme til at fungere - både på det tekniske og det rent designmæssige niveau.

Udviklingsfase
Når løsningsbeskrivelsen er godkendt begynder den egentlige udvikling. Såfremt det teknisk kan lade sig gøre, vil der her være mulighed for løbende test og feedback fra kunden.

Testfasen
En endelig brugertest skal afhjælpe de sidste mulige fejl og mangler i forhold til kravsspecifikationen.

Implementering
Når løsningen er godkendt, implementeres den hos kunden eller et eksternt hostingfirma - alt efter aftale.

Copyright © 2022
Webfreelancer.dk